TC Beskydy

Cílem Tréninkového centra Beskydy je všestranný rozvoj talentované mládeže od všeobecných sportovních dovedností po specializované dovednosti baseballové. Hlavní náplní TC je program mimosezónní přípravy hráčů v kategoriích U11 až U18 (ročníky 2012 až 2005), který má sloužit jako doplněk ke klubovým tréninkům.

Činnost TC Beskydy je v souladu s Národním baseballovým programem a je zaštítěna Českou baseballovou asociací. Hlavním garantem tréninkového programu je Jan Maštalíř (držitel trenérské licence Manager a 2. trenérské třídy). 

Tréninky

Tréninky budou probíhat v období od listopadu 2022 do března 2023 vždy dvakrát týdně (ve středu a v neděli) v délce 90 minut s výjimkou státních svátků, zimních (25.12., 28.12. a 1.1.), pololetních (5.2.) a jarních prázdnin (8.2. a 12.2.). Garantováno je tedy více než 30 tréninkových jednotek.

Tréninkové jednotky jsou připraveny s ohledem na fáze zimní přípravy.

V první fázi (listopad–prosinec) budou probíhat tréninkové jednotky zaměřené na růst obecné kondice, zlepšování rozsahu pohybu, kompenzaci jednostranného zatížení, koordinaci, agility a rozvoj výbušné síly pod vedením trenérů se vzděláním v oblasti fyzioterapie – Šimonem Urbanem a Danielem Lapišem.

V druhé fázi (leden–březen) bude na fyzickou a kondiční přípravu zaměřen už jen jeden trénink, druhý bude již specializován na jednotlivé baseballové dovednosti pod vedením licencovaných baseballových trenérů – Jakuba Kaplana, Jana Maštalíře a Michala Bakera – 

Účastníci mohou specifikovat, na kterou baseballovou činnost by se chtěli v rámci baseballových tréninkových jednotek zaměřit.  Na výběr jsou zaměření na pálku (s cílem zlepšit útočnou činnost hráče), nadhazování (zlepšení techniky a rychlosti nadhozu) a chytání (zlepšení zadáckých dovedností).

Termíny konání

Přihlášení účastníci budou při plném naplnění kapacity rozděleni do dvou početně rovnoměrných tréninkových skupin (podle věku).

  • Mladší (ročníky 2010–2012)
    • středa (kondice/baseball) 17:00–18:30
    • neděle (kondice) 17:00–18:30
  • Starší (ročníky 2005–2009)
    • středa (kondice/baseball) 18:30–20:00
    • neděle (kondice) 18:30–20:00

První trénink se uskuteční ve středu 2. listopadu. Poslední by měl proběhnout v neděli 19. března.

V případě nedostatečného naplnění kapacit obou tréninkových skupin, budou tyto spojeny v jednu skupinu se začátkem tréninků v 17:00.

Místo konání

Zimní tréninkové centrum Klasik v prostorách bývalého squash centra na adrese Křižíkova 3273, Frýdek-Místek, 738 01 (mapa). Nedaleko se nacházejí zastávky MHD Frýdek, Válcovny plechu podchod a Frýdek, žst. Lískovec, případně vlakové nádraží Lískovec u Frýdku.

Přihláška

Zájemci o účast v mimosezónním programu TC Beskydy 2022/2023 se mohou přihlásit prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře: Přihláška do TC Beskydy 2022/2023.

Termín pro podání přihlášek je do neděle 30. října 2022.

Program má omezenou kapacitu. V případě jejího překročení budou upřednostněni reprezentanti ČR a regionální reprezentanti (LL, JL, SL), případně další hráči doporučeni oddílovými trenéry.

Přihlášky vybraných hráčů budou potvrzeny prostřednictvím zadaného kontaktního e-mailu.

Cena

Cena mimosezónního tréninkového programu pro každou věkovou kategorii je 3 000 Kč za celý program. Reprezentanti ČR z let 2020–2022 mají cenu sníženu na 2 000 Kč.

Úhrada ceny bude možná jednorázovou platbou či ve splátkách o minimální výši 500 Kč. Výzva k úhradě s platebními pokyny bude součástí odpovědi při potvrzení podané přihlášky. V případě nutného přerušení či ukončení programu z důvodu mimořádných vládních opatření v důsledku šíření nemoci COVID-19, bude vrácena poměrná část platby.


Kontakty

Hlavní garant programu: Jan Maštalíř (702 165 009, jan.mastalir@seznam.cz)

Kondiční tréninky: Daniel Lapiš (777 885 291, daniellapis13@seznam.cz)

Baseballové tréninky: Jakub Kaplan (773 606 908, kaplan-j@seznam.cz)

Administrativa: Zbyněk Volný (606 541 298, zbyna.volny@gmail.com)