pátek 16. října 2020

Odvolání valné hromady

Vážení řádní členové,

výkonný výbor BK Klasik z.s. vám tímto oznamuje, že v souladu se stanovami a ust. §250 NOZ,

odvolává řádnou valnou hromadu, která byla svolána na 20. října 2020 v 19.00 hodin na adrese 28. října 2428, F-M.

    Důvodem odvolání a odložení termínu konání valné hromady je ochrana zdraví všech členů v souvislosti se zhoršením epidemiologické situace související s  COVID-19 a opětovným zaváděním mimořádných opatření Ministerstvem zdravotnictví pro pořádání hromadných akcí, mimo jiné omezení počtu osob na vnitřních hromadných akcích. 

    Nový termín valné hromady bude stanoven s ohledem na aktuální vývoj a související mimořádná vládní nebo ministerská opatření. 

O novém termínu Vás budeme obvyklou formou včas informovat.


Odkaz na původní pozvánku na valnou hromadu BK Klasik z.s.

středa 14. října 2020

Vládní opatření vs. klubové tréninky – AKTUALIZACE

Včerejším rozhodnutím krizového štábu města Frýdek-Místek byla mimo jiné uzavřena všechna městská sportoviště, naše baseballové hřiště nevyjímaje. Do odvolání tedy nesmí na hřišti probíhat organizované, ani individuální tréninky. Je nám líto, ale hráči tedy budou muset hledat jiné sportovní vyžití. Snad se alespoň v listopadu bude moci vše vrátit do provozuschopné podoby.

Valná hromada 2020

BK Klasik z.s. zve řádné členy na Valnou hromadu

Datum: 20. října 2020

Čas: 19:00 hodin

Místo: klubovna BK Klasik z.s., ul. 28. října 2428, 738 01 Frýdek-Místek

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedajícího
  3. Zpráva o činnosti spolku
  4. Změna členů výkonného výboru – volba
  5. Schválení usnesení, závěr

Pozn.: Podle stanov BK Klasik z.s. je valná hromada tvořena všemi řádnými členy BK staršími 18 let. Ti jediní mají právo hlasovat a být voleni do orgánů BK. Zbylí členové BK (se statusem aktivní) se sice mohou valné hromady zúčastnit, ale pouze jako pozorovatelé. Avšak v aktuální situaci nemohou být vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru na valnou hromadu vpuštění jiní než řádní členové.

Stanovy BK Klasik z.s.

Žádost o změnu členství na řádné

úterý 13. října 2020

Zhodnocení závěru sezóny týmu U13 BK Klasik F-M

    Podzimní část sezóny našich U13 začala turnajem Back-2-School v Praze, který se konal poslední prázdninový víkend. Turnaj se odehrál na hřištích pražského týmu Sabat. Našimi soupeři v základní skupině byly týmy Hroch Brno a SK Kotlářka Praha. 

pondělí 12. října 2020

Vládní opatření vs. klubové tréninky

Vzhledem k vládním opatřením, která jsou platná od dnešního dne (12.10.), dáváme na vědomí, že i nadále budou tréninky všech kategorií probíhat za příznivého počasí venku na našem hřišti v pravidelné časy, jak tomu bylo dosud. Maximální počet přítomných účatníků (hráčů i trenérů) je 20 osob v jednom sektoru – malé hřiště/velké hřiště (což bychom neměli překročit). Budou ovšem nepřístupné veškeré vnitřní prostory (šatny, posilovna a klubovna) s výjimkou toalet (a ty jen na nejnutnější možnou dobu a s nasazenou rouškou). Všichni návštěvníci areálu jsou navíc povinni si po příchodu ošetřit ruce desinfekcí, která bude pro tyto účely k dispozici u vstupu.

Aktuální opatření neumožňují, aby tréninky probíhaly ve vnitřních prostorech (tělocvičny, haly, posilovna, pálkařské centrum), pokud tedy opatření neskončí v avizovaný termín (25.10.) a přitom se zásadně nezpřísní, je tedy možné, že budeme za příznivého počasí trénovat venku i v listopadu (jiná možnost nebude).

Podrobnosti viz: https://www.baseball.cz/clanek-7601/nova-vladni-opatreni-zastavuji-sport-vyklad-k-12-10-2020