pondělí 25. února 2013

Členské příspěvky pro rok 2013

Pro rok 2013 byly příspěvky za členství v BK Klasik Frýdek-Místek stanoveny podle roku narození (věkové kategorie) hráče takto:

Rok narození 2003 a mladší 2001 – 2002 1999 – 2000 1998 a starší
Výše příspěvku 1500 Kč 2400 Kč 3000 Kč 3600 Kč

V případě členství více sourozenců je celková částka snížena o 1000 Kč.

Stanovenou částku uhraďte, prosím, svému trenérovi (viz Kontakty), který vám vystaví i příslušný příjmový doklad. Obraťte se na něj i s případnými dotazy či žádostmi o individuální splátkový plán.
Příspěvky můžete rovněž uhradit bezhotovostním bankovním převodem na klubový účet č. 646569001/5500. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo přispívajícího hráče a do zprávy pro příjemce jeho jméno a případné doplňující informace.