úterý 4. února 2014

Členské příspěvky pro rok 2014

Pro rok 2014 byly příspěvky za členství v BK Klasik Frýdek-Místek stanoveny podle roku narození (věkové kategorie) hráče takto:

Rok narození 2004 a mladší 2002 – 2003 1999 – 2001 1998 a starší
Výše příspěvku 1500 Kč 2400 Kč 3000 Kč 3600 Kč

V případě členství více sourozenců je celková částka snížena o 1000 Kč. Příslušnou částku (či její část) uhraďte, prosím, do konce února 2014.

Příspěvky můžete uhradit v hotovosti trenérovi (viz Kontakty), který vám vystaví i příslušný příjmový doklad. Obraťte se na něj i s případnými dotazy či žádostmi o individuální splátkový plán.
Druhou možností úhrady je bezhotovostní bankovní převod na klubový účet č. 646569001/5500. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo přispívajícího hráče a do zprávy pro příjemce jeho jméno a případné doplňující informace (platba za více sourozenců apod.).

Někteří jedinci navíc stále nemají zaplaceno členství za loňský rok. Takoví nechť neprodleně uhradí příspěvky některým z výše uvedených způsobů.