středa 21. května 2014

Začínáme stavět basebalové hřiště

Město Frýdek-Místek začíná realizovat další projekt v rámci Integrovaného plánu rozvoje města – přitažlivé město. Tentokrát se jedná o výstavbu basebalového stadionu v lokalitě při ulici 28. října. Vedení města se rozhodlo nasměrovat finance tímto směrem vzhledem ke značnému zájmu o tento sport a také proto, že místní klub BK Klasik hraje Českomoravskou ligu v nevyhovujících podmínkách.

„Dlouhodobě podporujeme rozvoj sportovních a společenských aktivit ve městě. Kdybychom projekt nerealizovali, nemohlo by první mužstvo BK Klasik hrát domácí soutěžní zápasy na svém hřišti, které je jediné škvárové v soutěži a nesplňuje podmínky Českomoravské basebalové ligy. Muselo by nadále využívat hřiště v Ostravě. To je ekonomicky i časově náročné. Díky nevyhovujícím podmínkám pro trénink a soutěžní zápasy jsou ohroženy podmínky provozování místního klubu, který se pyšní dvacetiletou tradicí. Proto jsme vyšli vstříc a závěrem roku 2012 dostal tento projekt přednost před rozvojem areálu kasáren ve Frýdeckém lese,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Cvik.

Předpokládaná cena projektu byla vyčíslena na téměř třicet milionů korun, podařilo se však vysoutěžit cenu o zhruba třetinu nižší. Město má navíc přislíbenu dotaci z Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ve výši 85 % nákladů.

Staveniště bylo předáno začátkem května a v této chvíli probíhá nutné kácení dřevin, které budou nahrazeny jako obvykle náhradní výsadbou. Konec výstavby se předpokládá v březnu příštího roku. „V rámci investice vznikne ve městě nové basebalové hřiště včetně tréninkové plochy, zavlažovacího systému, tribuny a dalšího potřebného zázemí. Hřiště splní parametry požadované Českou baseballovou asociací. V této lokalitě budou vybudována rovněž parkovací místa a přístupová komunikace a místní občané určitě ocení, že bude v areálu bývalé kotelny na Riviéře provedena demolice dvou nevyužitých objektů, kde se scházeli bezdomovci a zakládali v místě černé skládky,“ informoval Peter Mikulenka z investičního odboru.

Město počítá s tím, že nové hřiště budou ve větší míře využívat i zapojené partnerské školy. V současnosti BK Klasik spolupracuje se ZŠ 1. máje 1700 a ZŠ ČSA 517, kde existují basebalové kroužky, ovšem v neadekvátních podmínkách. Počítá se se zapojením dalších i myšlenkou, že by na něm dostala prostor několikrát za rok každá škola v rámci tělesné výchovy.

„Nová výstavba basebalového hřiště dále zkvalitní a rozšíří volnočasové zázemí ve městě. Může přivést ke sportu další děti, neboť mnoho rodičů nechtělo dávat své děti na basebal, protože pro něj ve městě neexistovaly odpovídající podmínky.,“ uzavřel primátor Michal Pobucký.

převzato z frydek-mistek.cz