úterý 26. dubna 2022

Kroužky na základních školách

 Během měsíce dubna se nám podařilo na dvou základních školách v Místku, na 4. ZŠ a na 7. ZŠ, uspořádat předváděcí hodinu. Na programu této předváděcí hodiny byla scénka, která dětem prezentovala baseball vtipnou a zábavnou formou. Následně si děti mohly některé činnosti vyzkoušet.

Po vzájemné domluvě s vedením obou škol, jsme zajistili sportovní kroužek, na venkovních sportovištích příslušných škol, ve kterém se děti naučí základům baseballu. Cílem v těchto kroužcích by mělo být děti naučit zjednodušené formě baseballu zvané beeball a následně pak v průběhu června odehrát meziškolní mini-turnaj na našem baseballovém hřišti.

Reportáž z náborové hodiny na základní škole k vidění zde.