sobota 7. října 2017

Závěry valné hromady

Ve středu 4. 10. proběhla valná hromada našeho klubu, na které se řešilo složení výkonného výboru pro další období a s tím spojené směřování klubu do budoucna. Nejdůležitější novinkou je právě změna ve výkonném výboru. Po mnohaletém působení ve vedení se náš prezident Marcel Pardík rozhodl uvolnit své místo a zůstat součástí našeho klubu pouze jako řadový člen.


Marcel byl hlavním hnacím motorem našeho oddílu. Jeho baseballová odbornost, oddanost a pracovitost dalece překročila hranice našeho klub, a tak se právem zařadil k nejvýznamnější postavám českého baseballu. Nahradit ho bude téměř nemožné. Přesto jeho rozhodnutí přijímáme, zasloužený odpočinek mu z celého srdce přejeme a přebíráme na sebe závazek pokračovat v započatém díle. Za výkonný výbor můžeme slíbit, že uděláme vše pro to, aby BK Klasik stále více šlapal na paty nejlepším baseballovým klubům u nás.

Výkonný výbor byl doplněn dlouholetým členem Ondrou Gongolem, který byl pro své manažerské schopnosti valnou hromadou zvolen i novým oddílovým prezidentem, nicméně současná šíře realizačního týmu a trenérské obce našemu rozvíjejícímu se klubu rozhodně nestačí. Velice rádi tak uvítáme další baseballové nadšence a srdcaře (bývalé hráče, rodiče, fanoušky), kteří se na naší činnosti budou chtít v nějaké roli podílet nebo své stávající zapojení ještě více zintenzivnit. Neodmítneme žádnou pomoc či nápad jak nás popostrčit kupředu. Věříme, že v práci pro klub, který milujete, najdete i Vy smysl. A to, že se všechno děje bez finanční odměny, Váš pocit potřebnosti ještě více umocní. Pro zapojení se neváhejte obrátit na kohokoliv z trenérů či funkcionářů. Něco určitě vymyslíme.

Jedna éra končí, nová etapa a nové výzvy stojí před námi. Pojďme se společně rvát za Klasik!

Výkonný výbor
Ondřej Gongol, Aleš Haladej, Jan Maštalíř