pondělí 14. prosince 2015

Valná hromada klubu

Valná hromada BK Klasik o.s. se uskuteční v úterý 22.12.2015 od 18hod v klubovně BK Klasik, která se nachází v baseballovém areálu na ul.28.října 2428, Frýdek-Místek v II.NP.

K účasti zveme všechny členy s hlasem rozhodujícím.

Program VH:
  1. Zahájení
  2. Volba pracovních komisí
  3. Schválení programu valné hromady
  4. Změna názvu, sídla a stanov klubu
  5. Volba prezidenta klubu
  6. Volba výkonného výboru
  7. Diskuse, různé
  8. Schválení usnesení