středa 14. října 2020

Valná hromada 2020

BK Klasik z.s. zve řádné členy na Valnou hromadu

Datum: 20. října 2020

Čas: 19:00 hodin

Místo: klubovna BK Klasik z.s., ul. 28. října 2428, 738 01 Frýdek-Místek

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedajícího
  3. Zpráva o činnosti spolku
  4. Změna členů výkonného výboru – volba
  5. Schválení usnesení, závěr

Pozn.: Podle stanov BK Klasik z.s. je valná hromada tvořena všemi řádnými členy BK staršími 18 let. Ti jediní mají právo hlasovat a být voleni do orgánů BK. Zbylí členové BK (se statusem aktivní) se sice mohou valné hromady zúčastnit, ale pouze jako pozorovatelé. Avšak v aktuální situaci nemohou být vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru na valnou hromadu vpuštění jiní než řádní členové.

Stanovy BK Klasik z.s.

Žádost o změnu členství na řádné