pátek 16. října 2020

Odvolání valné hromady

Vážení řádní členové,

výkonný výbor BK Klasik z.s. vám tímto oznamuje, že v souladu se stanovami a ust. §250 NOZ,

odvolává řádnou valnou hromadu, která byla svolána na 20. října 2020 v 19.00 hodin na adrese 28. října 2428, F-M.

    Důvodem odvolání a odložení termínu konání valné hromady je ochrana zdraví všech členů v souvislosti se zhoršením epidemiologické situace související s  COVID-19 a opětovným zaváděním mimořádných opatření Ministerstvem zdravotnictví pro pořádání hromadných akcí, mimo jiné omezení počtu osob na vnitřních hromadných akcích. 

    Nový termín valné hromady bude stanoven s ohledem na aktuální vývoj a související mimořádná vládní nebo ministerská opatření. 

O novém termínu Vás budeme obvyklou formou včas informovat.


Odkaz na původní pozvánku na valnou hromadu BK Klasik z.s.