pondělí 12. října 2020

Vládní opatření vs. klubové tréninky

Vzhledem k vládním opatřením, která jsou platná od dnešního dne (12.10.), dáváme na vědomí, že i nadále budou tréninky všech kategorií probíhat za příznivého počasí venku na našem hřišti v pravidelné časy, jak tomu bylo dosud. Maximální počet přítomných účatníků (hráčů i trenérů) je 20 osob v jednom sektoru – malé hřiště/velké hřiště (což bychom neměli překročit). Budou ovšem nepřístupné veškeré vnitřní prostory (šatny, posilovna a klubovna) s výjimkou toalet (a ty jen na nejnutnější možnou dobu a s nasazenou rouškou). Všichni návštěvníci areálu jsou navíc povinni si po příchodu ošetřit ruce desinfekcí, která bude pro tyto účely k dispozici u vstupu.

Aktuální opatření neumožňují, aby tréninky probíhaly ve vnitřních prostorech (tělocvičny, haly, posilovna, pálkařské centrum), pokud tedy opatření neskončí v avizovaný termín (25.10.) a přitom se zásadně nezpřísní, je tedy možné, že budeme za příznivého počasí trénovat venku i v listopadu (jiná možnost nebude).

Podrobnosti viz: https://www.baseball.cz/clanek-7601/nova-vladni-opatreni-zastavuji-sport-vyklad-k-12-10-2020