neděle 5. března 2023

VALNÁ HROMADA BK Klasik z.s.

BK Klasik z.s. zve řádné členy na Valnou hromadu

Datum: 15. března 2023

Čas: 20:00 hodin

Místo: klubovna BK Klasik z.s., ul. 28. října 2428, 738 01 Frýdek-Místek

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedajícího a pracovních komisí
  3. Schválení programu valné hromady
  4. Zpráva o činnosti spolku
  5. Volby do výkonného výboru
  6. Různé
  7. Schválení usnesení, závěr

Pozn.: Podle stanov BK Klasik z.s. je valná hromada tvořena všemi řádnými členy BK staršími 18 let. Ti jediní mají právo hlasovat a být voleni do orgánů BK.

Stanovy BK Klasik z.s.

Žádost o změnu členství na řádné